Startsida  BYGGOBJEKT Allmän information Att projektera skalskyddande inbrottslarm Kontakt

Fastighetens skalskyddande fönster.

Larmisolerrutan består av olika typer av funktionsglas som 

specificeras nogsamt bygghandlingen så att ställda funk-

tionskrav uppfylls.

Betydelsefull detektion från sidan för beräknat angrepp.

Larmglaset kan alltid vara aktivt kopplat till larmelektroniken

man behöver alltså inte "stänga av eller på".

Skyddsglas som skyddar efter larm

finns i flera varianter för olika genomträngningstider efter larm.

Utökat person-/egendomsskydd

Tekniken är alltså en kombination av ett mekaniskt inbrotts-

skydd i form av skyddsglas och inbrottslarm som aktiverar

larm innan tjuven har lyckat angripa skyddsglaset vilket gör

det till en mycket tuff uppgift för tjuven att fullfölja sitt uppsåt.

Skalskyddad-entre-2.JPG

         Larmtekniken är speciellt brottspreventiv!

LOGOVARG.JPG