Startsida  BYGGOBJEKT Allmän information Att projektera skalskyddande inbrottslarm Kontakt

Att projektera

ett skalskyddande elektroniskt system av låg-

spänningsförda larmslingor berör även fastig-

hetens övriga delar som fönsterkonstruktion,

funktionsglas, kanalisering av kablage, profiler,

högspänning och jordsystem.

Vi kan rekommendera våra olika

varianter av Larmglas DG95 till DG98 som följer

regelverket SS-EN 12150-1 och SS-EN 12150-2

för härdning av floatglas.

Vilket innebär att larmglaset granulerar till minst

24000 bitar/m2 med en sprickhastighet ca:

1500 meter/sek.

Larmglas, larmisolerrutor och larmskyddsglas

kan också få unika personskyddande egenskaper

efter larm för att inte orsaka skada genom vassa 

glasbitar på den som orsakat larmet. 

Tekniken medger även skydd mot sabotage i

offentliga miljöer som t.ex konsthallar och museum

Med vår erfarenhet är det bäst att  

åstadkomma en strukturerad specificering av de

olika delmomenten av skalskyddets uppbyggnad,

här finns tyvärr inga genvägar.

                                          

Haektet-Sollentuna-02-2.jpg

Arkitekt, larmprojektör eller fasadbyggare vi har 

​mer information i en folder för vår Skalskyddsteknik.

          Vid intresse skicka oss din kontaktmail. 

LOGOVARG.JPG